Hoogwater in de Edersee

De bezoekers van de Edersee zien deze dagen een overlopend meer. Zondag avond stond het waterpeil op 245,01 Meter “über Normalnull” en daarmee 4 centimeter boven wat men “Vollstau” noemt. En .. het waterpeil blijft nog stijgen. Dit ondanks (of juist dankzij?) het prachtige weer in de regio in de afgelopen week. Uiteraard is dit ook op afstand te bekijken middels een op de Stuw geplaatste webcam:Edersee

This entry was posted in Edersee and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply