Huishoudboekje Frankenau

frankenau2Het huishoudboekje van de Stadt Frankenau is gepubliceerd. Kernpunten hierin zijn:
-Dankzij het Schutzschirm lopen de tekorten terug.
-Nog steeds meer kosten dan inkomsten.
-Bijna alles wordt voor de burgers aanzienlijk duurder.

Op het gebied van de geplande investeringen valt met name de grootste post op: Informationspunkt Archeprojekt Wolfskaute voor € 240.000. Maar ook de € 55.000 die men denkt mee te moeten betalen aan de nieuwe KellerwaldUhr is een opvallende.
Daar waar men wel uitvoerig meldt dat de kinderopvang een tientje duurder wordt, rept men met geen woord over de Zweiterwohsitzsteuer, laat staan wat men denkt dat die de Stadt Frankenau op zou moeten brengen.

Geef een reactie