Onroerendgoed belasting Frankenau

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Frankenau
  • Bericht reacties:0 Reacties

Frankenau, gezien vanuit het FeriendorfHet parlement(gemeenteraad) van Frankenau heeft afgelopen vrijdag in haar laatste zitting van 2012 de besluiten genomen voor de vaststelling van de Grundsteuer en Gewerbesteuer in 2013:

Grundsteuer-A: wordt 350 v.H.
Was op 1-1-2012 al van 275% naar 295%.
Grundsteuer-B: wordt 360 v.H.
Was op 1-1-2012 al van 265% naar 285%.
Gewerbesteuer: wordt 320 v.H.
De eigenaren in het Feriendorf betalen overigens uitsluitend Grundsteuer-B.
Onder druk van het jarenlange financiële wanbeleid in veel Gemeenten, alsmede de kortingen die de rijksoverheid naar de Gemeenten heeft doorgevoerd, is op brede schaal te zien dat lokale belastingen, waaronder uiteraard ook de Grundsteuer, sterk worden verhoogd. Er is al voor gewaarschuwd dat deze beweging een sterke wissel zal gaan trekken komend jaar in het besteedbaar inkomen van veel Duitsers.

Geef een reactie